přihlásit  
  přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT

Přednášky ČVSM Brno
od: 16/01/2018 - 17:00 ---> do: 27/03/2018 - 17:00

CYKLUS PŘEDNÁŠEK BRNĚNSKÉ POBOČKY


ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII


 


Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a


Botanické oddě­lení Moravského zemského muzea


 


zvou všechny zájemce


na přednáškový cyklus v roce 2018


   1. ledna 2018


Bc. Tereza Tejklová (Muzeum východních Čech, Hradec Králové):


 Houby a příroda PR Žernov


   1. ledna 2018


Mgr. Hana Ševčíková (Moravské zemské muzeum, Brno):


Zajímavé houby lesů a pastvin


   1. února 2018


Bc. Jana Beneschová (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno)


Houby olšin jižní Moravy 


   1. února 2018


Mgr. Lucie Zíbarová (Ústí nad Labem):


Houby pískoven


   1. března 2018


Roman Maňák (Veselí nad Moravou):


Houby písků jihovýchodní Moravy


   1. března 2018


Jiří Polčák (Muzeum Komenského v Přerově)):


Zajímavé houby Javorníků


 


Všechny přednášky jsou doplněné promítáním barevných fotografií a konají se vždy v úterý v 17,00 hod. v přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.


                                                                                                                                             


Za brněnskou pobočku ČVSM a botanické oddělení MZM                                           


                                                                       Vladimír  A n t o n í n  a  Alois  V á g n e r