přihlásit  
  přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT

Přednášky brno 2023
od: 07/02/2023 - 17:00 ---> do: 18/04/2023 - 17:00

CYKLUS PŘEDNÁŠEK BRNĚNSKÉ POBOČKY


ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII


 


 


Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a


Botanické oddě­lení Moravského zemského muzea


 


zvou všechny zájemce


na přednáškový cyklus v roce 2023


   1. února 2023


Mgr. Hana  Ševčíková a RNDr. Vladimír  Antonín, CSc. (Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno):


Příroda a houby ostrova Madeira a jejich ochrana


   1. února 2023


Mgr. Hana  Ševčíková (Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno):


Vzácné, endemické a nové druhy hub ostrova Madeira                           


   1. března 2023


Mgr. Daniel  Dvořák (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno):


Mykobiota Jeseníků – stav poznání a zajímavé nálezy


   1. března 2023


Mgr. Monika  Kolényová (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno) a Jan Běťák (VÚKOZ, v.v.i., Brno):


Boubínský prales ‒ i po desítkách let výzkumu zdrojem nových poznatků


   1. dubna 2023


RNDr. Jiří  Kubásek,Ph.D. (Katedra experimentální biologie rostlin, PřF JČ, České Budějovice):


Hlenky – krásky inteligentní   1. dubna 2023


Lubomír Hašek (Velké Meziříčí):


Houby chráněných území CHKO Žďárské vrchy: PR Louky u Černého lesa a PR Meandry Svratky


 


Všechny přednášky jsou doplněné promítáním barevných fotografií a konají se vždy v úterý v 17,00 hod. v přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.


                                                                                                                


Za brněnskou pobočku ČVSM a botanické oddělení MZM                                 


                                                                 Vladimír  Antonín  a  Hana Ševčíková