Houbaření - Herbář | Křivatec rolní

  přihlásit  
  přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT


<

Křivatec rolní
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet

>


Křivatec rolní  (Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet)
Autor: Kraken   Komentářů: 0
Křivatec rolní  (Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet)
Autor: Kraken   Komentářů: 0
Křivatec rolní  (Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet)
Autor: Kraken   Komentářů: 0


Kvete od-do   Březen - Květen
Barva květu   žlutá
Popis   

Popis: Je to vytrvalá bylina z čeledi liliovitých, vysoká 5 - 20cm. Roste ze dvou nestejně velkých cibulí ve společném obalu. Má výrazně chlupaté květní stopky s velkým množstvím květů, většinou 5 - 15, které se nachází v přeslenu s lodyžními listy. Sterilní rostliny se poznají díky fialově naběhlým lodyžním bázím a nitkovitým lístkům. 

 

Rozšíření: Vyskytuje se především v jižní, jihovýchodní a střední Evropě. V České republice roztroušeně v teplejších oblastech. Od nížin do pahorkatin. Aby mohl vykvést, potřebuje slunné stanoviště, ve stínu nevykvete.

 

Ekologie: Dříve se hojně vyskytoval jako plevel v polních kulturách, často na trávnících, mezích, v akátinách a křovinách, především na bazických horninách.

 

Ohrožení: V poslední době byl zaznamenán rapidní ústup tohoto druhu. Přesné příčiny nejsou známy, problém je zřejmě v postupující destrukci přirozených stanovišť, v používání herbicidů a dalších vlivech.

 

Ochrana: Druh není uveden ve vyhlášce o zvláště chráněných druzích rostlin, v Červeném a Černém seznamu cévnatých rostlin je uveden jako silně ohrožený (C2b).

Odkazy     -
Další jména   Křivatec kosmatý, snědek kosmatý, žlutečka rolní