Houbaření - Atlas hub | Plstnatec jižní

  přihlásit  
  přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT


<

Plstnatec jižní
Spongipellis litschaueri Lohwag 1931
nejedlá

>


Plstnatec jižní - Spongipellis litschaueri Lohwag 1931
  Autor: Jiří Véle   Komentářů: 1  
Plstnatec jižní - Spongipellis litschaueri Lohwag 1931
  Autor: Jiří Véle   Komentářů: 0  
Plstnatec jižní - Spongipellis litschaueri Lohwag 1931
  Autor: mahony   Komentářů: 0  


Roste od-do   Květen - Září
Popis   Autor latinského názvu: Lohwag (1931)
Synonymum: Leptoporus litschaueri (Lohwag) Pilát, in Kavina & Pilát, Atlas Champ. l\\\'Europe (Praha) 3: 241 (1938)Polyporus litschaueri (Lohwag) Bondartsev, Sovietsk. Bot.: 179 (1938)

Citace z Mykologických listů

Petr Vampola: Příspěvek k poznání vzácného choroše plstnatce jižního (Spongipellis litschaueri)

Velmi vzácný choroš plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri) je v novější mykologické literatuře podle autorova názoru chybně interpretován a kladen do synonymiky plstnatce bukového (S. delectans). Oba druhy však jsou ve skutečnosti nápadně rozdílné stavbou plodnic, ekologií a také areálem rozšíření. Zatímco typický S. litschaueri tvoří často velké a masité plodnice podobné plstnatci pěnovému (S. spumeus), typické plodnice S. delectans jsou často polorozlité, střechovitě nad sebou nebo v řadách rostoucí, zřetelně menší a tenčí a jejich hymenofor je většinou nápadně labyrintický.

Ve střední Evropě se S. litschaueri vyskytuje pouze na dubech (Quercus) v oblastech teplomilné květeny, zvláště na dubu ceru (Q. cerris). Nehojný Spongipellis delectans může růst také na jiných listnáčích, nejčastěji na buku lesním (Fagus sylvatica) a ve střední Evropě je široce rozšířen od nížin do hor. Autor je přesvědčen, že některé sběry běžného plstnatce pěnového (Spongipellis spumeus) z dubů (Quercus) z teplých nalezišť mohou ve skutečnosti představovat vzácný plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri).


Výskyt   Reliktní lužní lesy.
Odkazy     -
Záměna     Bělochoroš jabloňový (Aurantiporus fissilis)  
Další jména   
slovensky (slovensky)   Penovec
Latinská synonyma