Houbaření - Literatura - Klíč k určování bezcévných rostlin

  přihlásit  
  přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT


Název  Klíč k určování bezcévných rostlin
Autor  RNDr. Mirko Svrček, CSc., a kol.
ISBN  14-671-76
Kategorie  houby


Název knihy je trochu matoucí. Podle něj by se totiž mělo jednat o určovací klíč pro bezcévnaté rostliny, ale ve skutečnosti tvoří 3/4 obsahu knihy výborně zpracovaný určovací klíč do skoro všech makroskopických rodů hub, které byly na našem území zaznamenány. Jsou tam také u jednotlivých rodů uvedeny určovací znaky alespoň těch nejzákladnějších a nejběžnějších zástupců. Klíč je vypracován podle mě velice dobře, jsou tam stručně charakterizovány hlavní makroskopické, mikroskopické znaky a ekologické nároky jednotlivých druhů a rodů hub. Kniha se mě líbí taky proto, že je tam velké množství vřeckovýtrusných hub, (průměrně 400 druhů). Tento určovací klíč je určen však především pro hlubší zájemce o mykologii, nehledejde v něm žádné zajímavosti, poznámky o jedlosti či fotografie. Myslím, že pro začínající zájemce o hlubší studium hub, jako jsem já, je to úžasná kniha, podle které se konečně naučím poznávat jednotlivé rody hub a pak už nebude problém dohledat a dourčit plodnici do druhu (pokud to makroskopicky půjde). 

 

Abych byl však úplný, musím dodat, že kromě hub lze v knize nalézt i další třídy organismů, které byli kdysi zařazovány do rostlinné říše. Jedná se o Sinice, hlenky a lišejníky. Krom nich tam jsou i řasy a mechorosty, které mezi nižší rostliny patří dodnes. 

Pro lepší představu zde ještě dodám citaci jednoho odstavce předmluvy: ,, Klíč k určování bezcévných rostlin, který předkládáme naši studující mládeži i všem ostatním zájemcům o tyto rostliny zvnikl z podnětu univ. prof. dr. Emila Hadače , člena korespondenta ČSAV, který upozornil na potřebu příručky, podle níž by se začátečník mohl urientovat v rostlinách bezcévných a pokusil se je určovat. Současně vybídl některé naše odborníky ke zpracování takového klíče. Jiné naléhavé úkoly mu však nedovolily pokračovat v organizaci tohoto díla, a proto mě požádal, abych se další redakce ujal sám. Spoluprácí pěti autorů vznikla tato příručka, která má pomáhat především žákům středních škol při pronikání do hlubšího studia této obrovské skupiny rostlin. V příručce se sice neuplatňují tak nápadné, jako rostliny kvetoucí, tvarovým bohatstvím a způsobem života jsou však neobyčejně zajímavé. Klíčem, který otevírá cestu k jejich poznání, je mikorskop. Bez něho nelze v kryptogamologii, jak se nauka o bezcévných rostlinách nazývá, pracovat. Mikroskop dává nahlédnout do jiného světa, skrytého zraku optikou neozbrojeného pozorovatele. Proto také je určování bezcévných rostlin obtížnější než studium vyšších rostlin, u nichž většinou vystačímě s drobnou lupou."

     komentáře: 0