přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT

Černorůžový barevňákof 2011


Dnes proběhla akce Černorůžový barevňákof 2011, jak jsem si ji sám pro sebe nakonec pracovně nazval. Sešlo se pár super lidí kolem hub, mykologie, přírody a všeho s tím souvisejícího. Našly a nafotily se až nečekané úlovky.

Díky aktivitě Kryšota a Forresta Runa se dnes sešlo několik nemálo mykonadšenců z České Republiky na jedné lokalitě ve středních čechách, bohaté v průběhu roku na barevné hřiby, ale také i na další vzácné druhy hub, květeny, bylin, živočichů apod. Hřib královský (boletus regius)

Snad někoho neopomenu ve svém seznamu zúčastněných: Kryšot, Forrest Run, Pete N., Houbomil, Kraken, Pištora, Kudláček & <zde funguje moje skleróza na jména>, Jonas a samozřejmě moje maličkost.

Hned po pár krocích nás na lokalitě přivítal hřib dubový, žádná vzácnost, ale ukázka, že vskutku v lese něco roste. Po cestě se našlo i několik dalších, než se došlo k první vzácnosti, hřibu přívěskatému. Poblíž něj se našly a nafotily i pavučince a cestou zpět muchomůrky šiškovité a krásný hřib koloděj.

Za většinu výše zmíněných nálezů může naše dnešní putovní fotomykospolečnost poděkovat právě Pete N. a jeho ostřížímu zraku, kterému neuniklo ani asi největší dnešní překvapení, hřib nachový.

Ale to už mírně předbíhám. Cestou za včera zkontrolovanými a skrytými plodnicemi se povedl Forrestovi prvonález na lokalitě - choroš oříš. O kus dál byl pak přepaden i skupinkou krásných mladých závojenek olovových. Ani zde však jeho mykoštěstí nebylo vyčerpáno, záhy hlásil nález nádherné skupinky hřibů medotrpkých a později i muchomůrky blanité.

V této oblasti proběhlo skutečně extrémní spoždění naší výpravy, neboť se velice záhy nalezl i jeden fotogenický hřib satan (zde nevím přesně kdo byl tím šťastným) a nedaleko již netrpělivě na focení čekal asi nejžádanější a nejočekávanější model dnešního dne - hřib královský, ke kterému se postupně po jednom až dvou od výše zmíněných objevů trousil účastník za účastníkem a já si hrál na strážce odkryté plodnice před případnou mykoškodnou potulující se v okolí.

Opodál záhy proběhlo focení na lokalitě, ale i v jiných lesích dle mé zkušenosti bohatě zastoupených holubinek smrdutých a současně i nálezu Jonase - ryzce krátkonohého.Hřib bronzový (boletus aereus)

Než se kluci stihli po regiusech rozkoukat a rozeběhnout do všech stran, už jsme je navigovali k dalšímu ukrytému modelovi - hřibu bronzovému. Poblíž hned bystré oči Forresta objevili krásnou skupinku mladých kozáků habrových a opodál pak Kryšot nalezl nějaké blíže neurčené pezizy a kozáka dubového.

Pokračovalo se k druhému hřibu bronzovému u kterého se fotila i lesklokorka lesklá, další pezizy a kterýsi z plesňáků, kterých po nedávných deštích následně bylo objeveno na lokalitě ještě několik.

Ani zde nás však mykoštěstí neopustilo, Forrest nalezl dalšího hřiba bronzového cestou do míst, kde mykoprůzkum včera neproběhl. Cestou k němu jsem objevil štítovku žlutou, také posloužila jako modelka několika fotografií.

Následoval sexy pstřeň dubový neboli volský jazyk či Forrestův klacek, jak byl pracovně nazván a já si dovolil nafotit i hřiba hnědého, takového pidižvejka rostoucího z pařezu. Nedaleko byla i skupinka ryzců, u kterých proběhla diskuze kolem jejich určení. Díky Jonasovi a jeho atlasu hub přímo v mobilu jsme dospěli k určení coby ryzci křídlatovýtrusému (lactarius pterosporus).Lesklokorka lesklá (ganoderma lucidum)

Ani zde nebylo naše dnešní štěstí vyčerpáno i když po nějakou dobu nebylo moc vzácnějších a luxusnějších nálezů i když k focení se dostavil i další model, který se následně stal obětí Forrestova bagrování - hřib smrkový.

U cílového místa našeho putování v rámci dané lokality se na nás štěstí zpočátku neusmálo a zdálo se, že cesta byla zvíce marná. Naštěstí tomu tak nebylo a zlobu nad rejděním dvoukolových pirátů přímo v lese poblíž nás ztlumil nejprve nález krásného hřiba přívěskatého hned na cestě turistické značky a u té samé cesty jen o něco dál a na dva kroky od ní pak Pete N. nalezl asi největší překvapení - hřib nachový (boletus rhodoxantus).

Zprvu panoval názor, že jde pravděpodobně o hřib Le Galové (boletus legaliae), leč rychle jsme seznali náš omyl. Několik cyklistů a jeden běžec se psem, využívajíc v té době turistickou značku a k ní příslušící cestu málem potkali hlavou strom, jak po nás kroutili hlavami namísto, aby sledovali svou cestu.

Hlavou nám trochu zakroutil o skoro kilometr dál Kudláček, když začal vykřikovat, že našel muchomůrku císařku ve chvíli, kdy se již valná část z nás brouzdala cecilkovištěm a užívala si cecilkofotání (čti: fotografování libovolné z krásných plodnic amanita ceciliae - muchomůrka šupinatá). Bylo jich několik desítek ve všech vývojových stádiích, od mláďat až po přerostlé, již pomalu odumírající plodnice.

Samozřejmě se pak zjistilo, že si z nás Kudláček udělal cíl svého vtípku, nalezl krásný, obrovský křemenáč osikový. Oplaceno mu bylo nálezem krásné pezizy oříškošlupkové opodál jedné z cecilek.

To už jsme se vrátili víceméně zpět k místům, která jsme měli projita a zkontrolována. Přesto jsme se na ně vrátili, hlavně k onomu nádhernému satanu a opodál stojícímu hřibu přívěskatému, neboť se tam právě rozlilo ideální světlo pro jejich focení. Čisi ostrý zrak nalezl i mladou, čerstvě vytrženou plodnici hřiba medotrpkého a tak se stal dalším modelem pro focení stejně, jako opodál stojící hřib kovář.

A jsme zpět na začátku, u zmíněných plodnic koloděje stejně, jako muchomůrky šiškovité a následnému pomalému přesunu zpět k autům. Ostatně nedivte se. Výlet lesem začal s úderem 10:00 na kostelní věži nedaleké obce a končil po šesté hodině večerní.

Zde se s námi rozloučil Kryšot a odebral se směrem k domovu. Zbytek z nás se sešel v přilehlé vísce v tamní restauraci, někteří na pivo, jiní na nealko pivo, teplou Houbomilovu slivovici, kofolu, zitronbeer ... I přes kilometry v nohou a pokročilou hodinu se nechtělo končit. Jen Jonas při zjištění cíle cesty trochu zrozpačitěl a pak se odebral k domovu s tím, že benzín taky není zadarmo a na vodu mu to ne a ne jezdit.

Nakonec se tedy 3 auta v obsazení Pete N., Forrest Rum, Kudláček & spol., Kraken, Houbomil a já odebrala k Forrestově lokalitě, kde byla šance na nález dalších barevných hřibů a možná i opožděných roháčů.hřib medotrpký (boletus radicans)

I přes nepřízeň osudu ve formě sucha v mé nádrži, ukojeného na nejbližší benzínce a sucha v Krakenově nádrži ukojeného na benzínce následující jsme se už s úderem osmé hodiny večerní vrhli do dalšího lesa a naším prvním modelem pro focení se stal hřib fechtnerův (boletus fechtneri) a o kus dál nalezené stročky trubkovité.

Litoval jsem, že s sebou nemám videokameru, neboť focení hřiba fectnerova v cca 20:30 v lesním šeru probíhalo vskutku zajímavě, za asistence blesku v režimu stroboskopu, mnoha pokusů a omylů ...

Těsně před devátou hodinou jsme se rozloučili i s Kudláčkem & spol. a pokračovali už jen ve dvou vozech na roháče. Bohužel, zrovna se před náma v té tmě někam schovali a tak krom paroháče bylo možno nafotit jen jednu zdrhající broučici.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat především Kryšotovi za zapůjčení a průvodcovství lokalitou, na které jsme strávili skoro celý den, stejně jako za její průzkum a pečlivé označení a ukrytí ještě včera zkontrolovaných plodnic, ale také Forrestovi za jeho 2 lokality navštívené následně. Stejně tak patří mé díky všem zúčastněným i všem bagristům, houbařům, lesní zvěři, plžům a dalším, kteří úspěšně plodnice přehlédli a nechali nám je k nafocení.

Akce se vydařila, poznal jsem pár nových superlidičků co se stejně jako já motají po lesích s fotoaparátem, stativem, občas i košem a nožíkem, stejně jako s dobrou náladou, příjemným humorem a pohledem na svět.

V blogu jsou záměrně použity obrázky z jiných než dnešního dne a občas i ze zcela jiné lokality, jen pro dokreslení tohoto reálného příběhu.

Přečteno 6147x
robi - 2011-07-26


Nejnovější blogy
Jarní houby
Jaro nám pomalu končí a nastává léto, tak pošlu nějaké pěkné jarní nálezy, jako Hnojníky, Polničku a i mé oblíbené Ucha jidášova :)
Čirůvka májovka
Nějaké ty nálezy Čirůvek. Kvůli škole nemám na ty houby tolik času, ale když už na ně jdu, tak to stojí za to ;)
Ohnivec rakouský
Ještě jsme byli na jednom místě a hned u zastávky rostlo celkem 8 nádherných ohnivců!!!
Penízovka sametonohá
Toto jsou už asi poslední penízovky, dívím se, že jsem je našel takhle pozdě
Destice chřapáčová
Jedny z dalších hub na mé výpravě byly tyto chutné Destice
Ucho Jidášovo
Na jarní výpravě jsme našli spousty druhů jarních hub, jedna z nich byla Boltcovitka :)


Komentáře k blogu - 5 komentářů