přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT

Co vše nám řekne latinský název houby?


Pokud se podíváme na latinský název houby, co vše se z něj vlastně můžeme dozvědět?

Carl von Linné

Dnešní způsob pojmenovávání rostlin a živočichů, takzvanou botanickou a zoologockou nomenklaturu zavedl v 18.tém století významný švédský přírodovědec a lékař Carl Linné. Sám za svůj život stihl pro vědu popsat a pojmenovat právě v rámci jím zavedeného systému 7300 rostlin a jeho jméno je spojeno i s pojmenováním řady živočichů.

Systém pojmenovávání je ve své podstatě jednoduchý, ale i složitý. My se z něj podíváme jen na to nejpodstatnější pro říši hub. A jelikož vše se nejlépe ukazuje na příkladu, vezměme se aktuální platné latinské jméno Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze 1888.

První je vždy rodové jméno, u nějž platí pro latinský název pravidlo vždy psát první písmeno velké. Rod zahrnuje příbuzné, geneticky blízké druhy na základě zkoumání podobnosti. V našem případě je rodovým jménem Suillus, který se do češtiny překládá jako klouzek.

Jelikož by rodové jméno rozhodně nebylo pro popis dostačující, přidává se i druhové jméno (v odborné literatuře se pojmenování rod + druh nazývá binomické jméno). V našem případě je celým druhovým názvem Suillus variegatus a překládá se jako klouzek strakoš.

Jednotka Latinsky Příklad Česky
druh species Suillus variegatus klouzek strakoš
odrůda varietas Neoboletus luridiformis var. discolor hřib kovář odbarvený
forma forma Rheubarbariboletus armeniacus f. luteolus hřib meruňkový žlutavý

Tím bychom si, teoreticky vzato, měli vystačit, ale v praxi je to jinak. Druhy lze ještě dále dělit na poddruhy, odrůdy (variety), pododrůdy, formy a subformy (podformy).

U hub se nejčastěji setkáme s odrůdou (varietou), typickým příkladem může být hřib kovář (Neoboletus luridiformis) a jeho odbarvená odrůda - hřib kovář odbarvený (Neoboletus luridiformis var. discolor).

klouzek strakoš (Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze 1888)

Setkat se můžeme i s formou, zde jako příklad poslouží hřib meruňkový (Rheubarbariboletus armeniacus) a jeho forma hřib meruňkový žlutavý (Rheubarbariboletus armeniacus f. luteolus).

Tím ale naše cesta k poznání tajů latinského pojmenování nekončí, stále ještě nám zbývá prozkoumat pár částí pojmenování u našeho příkladu Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze 1888.

Každý druh byl někým objeven a popsán pro vědu. Popsáním pro vědu se rozumí publikování informací s popisem daného druhu v nějakém vědecky uznávaném médiu a platí zde prosté pravidlo - kdo dřív. Pokud by tedy ten samý druh pro vědu nezávisle na sobě popsali dva autoři a publikovali v rozsahu dvou dnů od sebe, vyhrál by ten první a jeho pojmenování druhu je bráno jako platné. Jméno autora či více autorů je pak k danému druhu připojeno.

V praxi se můžeme hlavně u rostlin často setkat jen s písmenem "L.", což je zkratka pro v úvodu článku zmíněného Carla Linné.

Olof Peter Swartz

Pozornější si jistě již všimli, že u námi zkoumaného pojmenování klouzka je ale nějaká zkratka v závorce. Jméno nebo jeho zkratka v závorce značí původního autora. (Sw.) je tedy původním autorem, jedná se o zkratku používanou pro švédského botanika a pteridolioga Olofa Petera Swartze žijícího na přelomu 18 a 19 století.

Řečeno jinak v případě přeřazení určitého druhu do jiného rodu nebo při jiné změně taxonomické hodnoty (například změna druhu v poddruh, poddruhu na druh) zůstává v platnosti druhové epiteton (druhový přívlastek, jméno druhu) a jméno původního autora se dává do závorky. V našem případě popsal klouzek strakoš roku 1810 Swartz ještě jako Boletus variegatus.

A co se stane se starými názvy v případě přeřazení nebo s názvy publikovanými až později? Nezahazují se, neruší se, stanou se z nich synonyma pojmenování daného druhu.

Občas je za názvem jako poslední uváděno číslo. Jedná se o rok, ve kterém byl druh buď popsán, nebo naposledy revidován a přeřazen. V našem příkladu se tedy jedná o rok 1888.

Pokud bychom se tedy teď na celý název podívali znovu a stručně si ho na základě tohoto článku shrnuli: Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze 1888 lze číst jako rod: Suillus, druh: variegatus, původně popsal: Sw., revidovali a přeřadili: Richon & Roze roku: 1888.

Přečteno 5815x
robi - 2016-08-30


Nejnovější blogy
Jarní houby
Jaro nám pomalu končí a nastává léto, tak pošlu nějaké pěkné jarní nálezy, jako Hnojníky, Polničku a i mé oblíbené Ucha jidášova :)
Čirůvka májovka
Nějaké ty nálezy Čirůvek. Kvůli škole nemám na ty houby tolik času, ale když už na ně jdu, tak to stojí za to ;)
Ohnivec rakouský
Ještě jsme byli na jednom místě a hned u zastávky rostlo celkem 8 nádherných ohnivců!!!
Penízovka sametonohá
Toto jsou už asi poslední penízovky, dívím se, že jsem je našel takhle pozdě
Destice chřapáčová
Jedny z dalších hub na mé výpravě byly tyto chutné Destice
Ucho Jidášovo
Na jarní výpravě jsme našli spousty druhů jarních hub, jedna z nich byla Boltcovitka :)


Komentáře k blogu - 0 komentářů