Houbaření - Atlas hub | Hvězdovka uherská

  přihlásit  
  přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT


<

Hvězdovka uherská
Geastrum hungaricum Hollós (1901)
nejedlá

>


Hvězdovka uherská - Geastrum hungaricum  Hollós (1901)
  Autor: Jirka Kohl   Komentářů: 0  
Hvězdovka uherská - Geastrum hungaricum  Hollós (1901)
  Autor: Jiří Véle   Komentářů: 0  
Hvězdovka uherská - Geastrum hungaricum  Hollós (1901)
  Autor: Jiří Véle   Komentářů: 0  


Roste od-do   Říjen - Květen
Popis   Fungi > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Geastrales > Geastraceae

Hvězdovka uherská je jedna z nejmenších hvězdovek.

Uzavřené plodnice v mládí až 10mm velká, rozpukává v 5-12 cípů, cípovitě rozložená až 20mm. Cípy jsou silně hygroskopické a reagují na změnu vlhkosti (jako hvězdovka bradavková).

Vnější krovka až 8mm, kulovitá, přisedlá, silně pomoučněná, bělavá, později žlutohnědá, šedohnědá s terčovitým vláknitým ústím, ostře ohraničeným kroužkem.
(Autor textu: Dalibor Marounek)

Výskyt   Roste velmi vzácně na xerothermních stanovištích, sprašových i písčitých půdách.

V Červeném seznamu uvedena jako kriticky ohrožený druh, byla známá z okolí Prahy, v poslední době pocházejí nálezy z Českého středohoří, na Moravě byla nalezena na Pouzdřanské stepi.

Velmi vzácný druh, nálezy je dobré ohlásit mykologickým pracovištím.
Odkazy     Zákonem chráněné houby
Záměna     -
Další jména   
slovensky (slovensky)   Hviezdovka maďarská
německy (deutsch)   Ungarischer Erdstern
Latinská synonyma    -