přihlásit  


Přezdívka:
Heslo:
  MENU  
MENU


HOUBAŘENÍ


ATLAS HUB
HERBÁŘ
KDE ROSTOU
URČOVNA
SLOVNÍK
LITERATURA


TOP 10
AKCE
BLOGY
DISKUSE
INZERCE
RECEPTY
UŽIVATELÉ
XICHTOVNÍK


REGISTRACE
NOVINKY
PRAVIDLA
NASTAVENÍ
SPRÁVCI
ODKAZY
KONTAKT

Zvláště chráněná území versus sběr hub, rostlin a lesních plodů


Jak je to se sběrem hub, lesních plodů a rostlin ve zvláště chráněných územích, kde smíme, kde nesmíme a kde smíme jen něco?

Dnešní elektronická doba s sebou přináší na straně jedné lepší informovanost o spoustě věcí pro většinu jednotlivců, ale na straně druhé také větší šanci na šíření dezinformací, nepravd a polopravd. Tak se třeba můžeme dočíst na Internetu, že některé druhy hub a rostlin jsou chráněné a pohrůžky pokutami za jejich sběr.

NP Šumava
Takto vás uvítá NP ŠUmava

Ne vždy se ovšem tyto informace zakládají na pravdě, často jde buď o cílenou dezinformaci, neznalost a nebo jen špatné pochopení zaslechnutých či nevhodně prezentovaných informací.

Na konci tohoto článku jsou přímo výňatky z platných zákonů, týkající se režimu v jednotlivých zvláště chráněných územích. Ale nejdříve se na to zkusme podívat normální, lidskou formou.

Zvláště chráněná území jsou u nás rozděleny na několik různých druhů, kde každý druh má svá specifická ustanovení a své specifické podmínky co se v nich smí, nesmí a jak je v nich případně regulován pohyb osob, sběr lesních plodů a sběr dalších rostlin.

Podobnými cedulemi jsou značena všechna

zvláště chráněná území

Asi nejpřísnější stupeň ochrany ožívají Národní Parky (NP), kde v jejich první zóně můžeme pouze využívat vyznačené cesty skrz ně či kolem nich vedoucí a nesmíme vstupovat mimo ně. Sběr lesních plodů je v rámci NP povolen, ovšem sběr rostlin, odchyt živočichů, umělé vysazování nepůvodních druhů a tábořit zde je zákonem zapovězeno. Dokonce je možné i tato ustanovení rozšířit návštěvním řádem NP a jeho ochrannými podmínkami.

O trochu lépe jsou na tom Chráněné Krajinné Oblasti (CHKO). Zde je vlastně "jenom" výslovně zakázáno rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů, táboření a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa a měnit dochované prostředí. Hlavně u tohoto bodu je třeba se pozastavit. V extrémních případech může totiž být i sběr jakýchkoliv lesních plodů, rostlin a živočichů brán právě jako porušení tohoto paragrafu. Za jednu či dvě plodnice hub vám asi hlavu nikdo neutrhne, ale spoléhat se na to nelze a pokud by, kupříkladu, bylo pro zachování podmínek v CHKO problémem sklízení česneku medvědího, vyjde vás jeho hrstka docela draho.

Dalším druhem jsou Národní přírodní rezervace (NPR). Zde je také zapovězen pohyb mimo vyznačené cesty, což samo o sobě i do určité míry znemožňuje sběr lesních plodů a sběr rostlin a odchyt živočichů je zde přímo zákonem zapovězen, stejně jako táboření a rozdělávání ohňů mimo vyznačená tábořiště.

Posuňme se o kousek dál k Přírodním rezervacím (PR). Zde je to už snazší, sběr hub a lesních plodů (houby jsou brány jako lesní plody) je povolen. Zakázán je však sběr rostlin a odchyt živočichů. Pokud tedy váš oblíbený česnek medvědí, prvosenky, popenec, ... rostou právě v PR, i když nejsou zákonem jinak chráněné, zde požívají zákonné ochrany plynoucí právě ze zmíněného ustanovení.

i další zvláště chráněná území mají své značení, liší se jen

velikost informačních tabulek a nápis na nich.

Kapitolou v podstatě samou pro sebe jsou Národní Přírodní Památky (NPP) a Přírodní Památky. Zde z hlediska sběru lesních plodů zákon neřeší nic, ale je zde drobné nebezpečí, neboť režim v NPP a PP může být upraven v zakládacích dokumentech.

Pokud bychom si to tedy měli ještě jednou shrnout - i rostliny zcela bez jakékoliv zákonné ochrany, pokud rostou na území NP, NPR a PR jsou v tomto prostředí chráněné a za jejich sběr hrozí reálné pokuty. Houby a další lesní plody na tom jsou podobně, ale jejich sběr je výslovně povolen v NP a PR s jedním velkým ale. Musíte se k nim nějak dostat a v NP je to, kor v první zóně poněkud problém.

U PP a NPP potom preventivně zkusit zjistit v každém jednom individuálním případě, čeho se ochrana týká.

Zmíněná ustanovení se vzájemně nevylučují s dalšími, pokud tedy je někde povolen sběr lesních plodů, netýká se to i těch zákonem chráněných, ty se nesmějí sbírat ani zde.

Níže jsou ze zákona vytrženy ty podstatné body a citace, ze kterých pro zjednodušení tento článek vychází. Zákon č. 114/1992 Sb. přímo praví:

pohled na jednu z částí PP Háje

§ 15 - Národní parky (NP)
§ 16 - Základní ochranné podmínky národních parků
(1) Na celém území národních parků je zakázáno
c) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
g) sbírat rostliny kromě lesních plodů či odchytávat živočichy, není-li stanoveno jinak v tomto zákoně, bližších ochranných podmínkách či návštěvním řádu národního parku,
h) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů
(2) Na území první zóny národního parku (§ 17 odst. 1) je dále zakázáno
b) vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků,

§ 25 - Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
§ 26 - Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí
(1) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno
b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti

jedna z chráněných krás PP Radouň

§ 28 - Národní přírodní rezervace (NPR)
§ 29 - Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací
Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno
d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků, osob zajišťujících lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, při výkonu této činnosti,
i) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, nejde-li o případy podle § 30,
j) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

§ 33 - Přírodní rezervace (PR)
§ 34 - Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích
(1) Na celém území přírodních rezervací je zakázáno
e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů,

§ 35 - Národní přírodní památka (NPP)
§ 36 - Přírodní památka (PP)

Přečteno 23336x
robi - 2016-05-06
Související blogy
Zákonem chráněné houby
České platné zákony myslí i na ochranu některých druhů hub. Pokuty jsou dosti vysoké. Tento blog řeší jen zákonem chráněné houby ČR, nikoliv Červený seznam ohrožených druhů.
Česnek medvědí - fenomén posledních let
Již několik let se dostává do popředí zájmu masmédií a tím pochopitelně i lidí dlouhou dobu opomíjená bylinka - česnek medvědí. K jeho vlastní slávě, ale taky jeho vlastní škodě. Podívejme se na něj trochu blíž.


Nejnovější blogy
Jarní houby
Jaro nám pomalu končí a nastává léto, tak pošlu nějaké pěkné jarní nálezy, jako Hnojníky, Polničku a i mé oblíbené Ucha jidášova :)
Čirůvka májovka
Nějaké ty nálezy Čirůvek. Kvůli škole nemám na ty houby tolik času, ale když už na ně jdu, tak to stojí za to ;)
Ohnivec rakouský
Ještě jsme byli na jednom místě a hned u zastávky rostlo celkem 8 nádherných ohnivců!!!
Penízovka sametonohá
Toto jsou už asi poslední penízovky, dívím se, že jsem je našel takhle pozdě
Destice chřapáčová
Jedny z dalších hub na mé výpravě byly tyto chutné Destice
Ucho Jidášovo
Na jarní výpravě jsme našli spousty druhů jarních hub, jedna z nich byla Boltcovitka :)


Komentáře k blogu - 0 komentářů